Hizmetlerimiz

Marka Tescil İşlemleri

MARKA NEDİR?
MARKA bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar “malların biçimi veya ambalajları” gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.


NEDEN MARKA TESCİLİ?
Türk Patent ve Marka Kurum tarafından tescil edilmemiş olan markanız yasal olarak size ait değildir.
Türkiye’de faaliyet gösteren her İşletme (ister hizmet sektöründe olsun ister ticaret, yani belirli bir emtia üretim ve satışı sektöründe olsun) muhakkak bir marka kullanmakta ve bu marka vesilesiyle de müşterilerince tanınmaktadır. Buna bağlı olarak teşebbüsünüzde kullandığınız isim/isimlerin aynısı veya çok benzeri başkaları tarafından kullanılıyor olması yüksek bir ihtimaldir. Hatta belki de siz tescilli bir markayı kullanıyor olabilirsiniz. Tescilli bir markayı kullanmanın cezai yaptırımları da vardır. Markanızı tescil ettirmenizdeki en önemli amaç; sadece başkalarının sizin markanızı kullanarak haksız yere kazanç sağlamasını önlemek değil, ayrıca başkalarının markanızı kendi adına tescil ettirip size karşı yaptırımlar uygulamasını ve dava yoluyla markayı kullanmanıza engel olmasının önüne geçmektir.


MARKA TESCİL SÜRECİ 
Marka tescili uluslararası kabul görmüş mal ve hizmetler bazında hazırlanmış 45 sınıftan oluşan bir sınıflandırma sistemiyle yapılmaktadır. Mal ve hizmet sınıflarından tescili istenen markanın faaliyet gösterdiği alana göre belirlenip başvuru yapılmaktadır. Marka benzerlik araştırması olumlu olan markalar ilgili dilekçe ve belgelerle Türk Patent ve Marka Kurumu’na girişi yapılır. Türk Patent ve Marka Kurumu’na girişi yapıldığı gün, tarih, saat olarak markanın koruması başlar. Marka bu aşamadan sonra uzman incelemesine gider ve marka tescil kriterlerine uygun olan başvurular her ay iki kez Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan markalar bülteninde yayınlanır. Bültende kalma süresi 2 ay olup, bu süreç sonunda herhangi bir itiraz ile karşılaşılmaz ise marka tescil belgesi düzenlenmesi için gerekli ücret verilen süre içerisinde ödenir ve belgeniz tarafınıza gönderilir. Tüm bu süreçler 5-7 ay sürmektedir. Tescillenen markalar başvuru tarihi itibariyle 10 YIL boyunca koruma altına alınır. 10 yıllık sürenin dolması sonrasında talep halinde ve gerekli ücretin ödenmesi sonrasında yenileme işlemi yapılmaktadır. Bu 10 yıl içerisinde yıllık herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 
Marka başvuru sahibi gerçek kişi olacak ise T.C. Kimlik numarası, adres, telefon vb. bilgileri ile marka başvurusu yapılmaktadır. Başvuru sahibi tüzel kişi olacak ise vergi levhası bilgileri(Vergi No, Vergi dairesi vb.) yeterlidir.