Responsive Web Design


İşiniz Artık Her Yerde

Firmanızı sadece iş yerinizden değil internetinizin olduğu her yerden kontrol edin. Sizin için özel olarak tasarladığımız sistemler ile hem zamandan hemde elemandan tasarruf edin.

Web Çözümleri

Sizin Sorunlarınıza, Özel Yazılım ile Cevap Veriyoruz.

CMS - İçerik Yönetim Sistemleri

içerik yönetim sistemleri web sitenizin içeriğini kodlarla uğraşmanıza gerek kalmadan yönetebilmenizi sağlar. Çeşitleri;

  • ECMS (Enterprise CMS); Şirketlerin kullandıkları CMS sistemlerine ECMS adı verilir. Dokümanlar, belgeler, şirket kayıtları, operasyon kayıtları, personel grafik bilgileri gibi kayıtlar tutulur.
  • WCMS (Web CMS); Basit arayüzlere sahip olan bu sistem, çok fazla detaylı bilgiyi bünyesinde barındırmamakla birlikte sistem html olarak upload edilir.
  • DMS (Document Management Systems); Dosya içerik yönetim sistemi elektronik doküman, resim arşivi gibi verilerin kontrolü için kullanılan bir sistemdir.
  • MCMS (Mobile CMS); Mobil telefonlar, akıllı telefonlar ve PDA ‘lar için yapılmış bir yönetim sistemidir.
  • CCMS (Component CMS); Bileşen içerikleri yönetmek içindir.
  • MCMS (Media CMS); Film, müzik, resim gibi medya içerikli sistemlerin yönetimini sağlamaktadır.

design process

API Entegrasyon

API (Application Programming Interface) yani "Uygulama Programlama Arayüzü", bir uygulamanın işlevlerine dışarıdan veya uzaktan erişilip bu işlevlerin kullanılmasını sağlayan arayüz olarak tanımlanabilir

API kullanımındaki asıl amaç bir uygulamanın bütün veya bazı metotlarını diğer uygulamalara kullanıma açarak uzaktan gelecek veri ve bilgi taleplerini kolayca ve hızlıca karşılamaktır. Böylece tek bir uygulamada gerçekleşen işlemlerden, izin verilen parametrelerle, izin verilen uzak kullanıcılar da faydalanabileceklerdir.

design process

E-ticaret (B2B & B2C)

B2B (Business to business) firmadan firmaya yapılan e-ticaret modelidir. Ülkemizde de en sık kullanılan e-ticaret modelleri arasındadır. Bir firmanın kendi bünyesinde veya farklı firmaların birbiri arasında yaptığı e-ticareti ifade eder. Pazarlık açısından; B2B’de, ürün spesifikasyonu, teslim zamanı, fiyat ve ödeme koşulları her defasında görüşmeye açıktır.

B2C (Business to Customer) sözlük anlamı olarak firmadan son kullanıcıya yani tüketiciye yönelik e-ticaret olarak adlandırılır. B2C e-ticaret modelinde firmalar ürünlerini ve hizmetlerini kendi sanal mağazalarında veya bir çok firma’nın ürünlerini satışa sunduğu alışveriş portallarında satışa sunabilirler. Tüketiciler ise aradıkları ürünleri bu e-ticaret siteleri üzerinden bularak online alışveriş süreçlerini online veya offline tamamlayabilirler. Günümüzde B2C e-ticaret modeli tüm perakendeciler için önem taşımaktadır. B2C’te, fiyatlar ve ürünler yayınlanmıştır, teslim koşulları ve fiyat üzerinde müşterinin herhangi bir pazarlık şansı yoktur.

design process